Minder stress door een sociaal netwerk

Minder stress door een sociaal netwerk

In onze Westerse maatschappij lijken we meer en meer te streven naar onafhankelijkheid. Maar eigenlijk is dat een illusie. We kunnen niet los van elkaar functioneren want we hebben elkaar nodig om te overleven. Niet alleen in praktisch opzicht, ook hebben we een fundamentele behoefte om ergens bij te horen, loyaal te zijn en loyaal behandeld te worden en een gemeenschappelijk doel na te streven. Het bevordert onze weerstand en een actieve aanpak van stress.

Stress en sociale steun

Uit recent onderzoek naar psychische werkgerelateerde aandoeningen is gebleken dat nummer 1 van de oorzaken is: pesten op het werk met als nummer 2: conflicten met leidinggevende of collega’s. We weten ook dat onze relatie met anderen de grootste invloed heeft op de manier waarop we omgaan met stresssituaties. Het gaat er in deze vooral om of je het gevoel hebt dat je over voldoende sociale steun beschikt. Een goed gesprek en een meelevend luisterend oor hebben al een stressreducerende werking. Ook praktische hulp kan van grote invloed zijn. Onderzoek wijst uit dat de minste hart- en vaatziekten zijn aangetroffen bij mensen die een grote groep van mensen om zich heen hadden die in geval van nood specifieke hulp konden bieden in de vorm van bijvoorbeeld: geld lenen, helpen in huis, etc.

Bij ingrijpende veranderingen op het werk of in het gezinsleven, is vooral het overhoop halen van dit sociale netwerk dat de meeste stress oplevert. Er is echter wel een uitzondering want als de steun wordt ervaren als betuttelend of vernederend, dan heeft deze geen positief effect. Een goed sociaal steunend netwerk wil niet zeggen dat je continu in het gezelschap van mensen bent. Het is belangrijk dat je je in belangrijke situaties niet eenzaam voelt. Mensen die zich eenzaam voelen hebben bij stress meer problemen met hart en vaten, een hogere bloeddruk en slechtere slaap.

Sociale steun bevordert de veerkracht en gebrek eraan vertraagt herstel 

Dit effect werd aangetoond voor de steun van een partner, familie en vrienden, verenigingen en andere informele en formele groepen waartoe je kunt behoren. Het ervaren van steun heeft een aantoonbaar en meetbaar effect op onze neurobiologische balans in stresssituaties. Het tempert je reactie op een stresssituatie en bevordert het herstel na afloop.