Ongezonde gedachten veroorzaken stress

Ongezonde gedachten veroorzaken stress!

Wie kent er niet dat kritische stemmetje in je hoofd dat tegen je praat als iets misgaat. Nogal wat mensen praten tegen zichzelf in termen die ze zelden of nooit zonden gebruiken tegen anderen: "Je bent een loser, je kunt ook niks, het is altijd hetzelfde met jou".

Als je snel denkt dat je totaal mislukt bent wanneer je een fout hebt gemaakt, veroorzaakt dit verlammende stressreacties die je ervan weerhouden de fout te herstellen. Maar wanneer je denkt dat fouten er zijn om van te leren, dan is stress voor je geest en je lichaam minder negatief, en ben je beter in staat om de fout te corrigeren. Bovendien ondermijnen dit soort gedachten je mogelijkheden om een gezond en prettig leven te hebben. Hoe komt dat?

  1. hoe meer je van deze ondermijnende gedachten hebt, hoe groter de kans is dat je die onzin ook werkelijk gaat geloven.
  2. deze veronderstellingen zijn in bijna alle gevallen misleidend, onjuist en onrechtvaardig.
  3. het zijn zichzelf vervullende voorspellingen. Als je jezelf weet te overtuigen dat je totaal machteloos bent, dan ga je je ook zo gedragen en dan krijg je natuurlijk nog gelijk ook en gaat het nooit lukken. Je gedachten zijn geen werkelijkheid maar de consequenties ervan vaak wel.

Is wat je denkt wel echt waar?

Onze gedachten zijn alsof we tegen onszelf praten en we kunnen onszelf dus ook bedriegen. We zijn vaak overtuigd van onze eigen gedachten en vragen ons minder snel af of deze gedachten eigenlijk wel kloppen. Het is verstandig om jezelf zo nu en dan af te vragen of het wel realistisch is wat jij denkt. Een stressvolle gebeurtenis zou zomaar eens minder erg kunnen zijn dan je zelf denkt. Het uitdagen van je eigen gedachten noemen we ook wel breinhygiëne en dat doe je door jezelf te bevragen alsof je zou praten tegen een goede vriend.

Even een voorbeeld: Een goede vriend heeft nu al meermalen een afspraak met jou afgezegd. Jij denkt stiekem dat je vriend  boos op jou is en daarom niet meer wil afspreken. Misschien ben je uit angst geneigd om geen contact meer op te nemen. Maar wat nu als je deze negatieve gedachte zou uitdagen? Stel jezelf de volgende vragen: Klopt het eigenlijk wel wat ik denk? Hoe weet ik dat dan? Helpt het me op dit te blijven denken? Waarschijnlijk zal je op minimaal één vraag "nee" antwoorden. Het helpt je om deze negatieve gedachten te vervangen door een meer neutrale of zelfs positieve gedachte. Misschien heeft die vriend het wel echt veel te druk of speelt er een probleem binnen het gezin dat even alle aandacht vraagt. Vanuit hier kun je positiever reageren en voel jij je in ieder geval beter.

Stel jezelf dus bij een stressvolle gebeurtenis altijd de vraag of het wel klopt wat jij hierover denkt. Het leert je beter te relativeren en dat zorgt voor veel minder stress!