Wat kan stress veroorzaken?

Wat kan stress veroorzaken?

Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken! De zon die doorbreekt, een vers kopje thee!!

Ken je dat liedje nog? Dat geldt eigenlijk ook voor stress en stresssituaties. Alles, alles kan stress veroorzaken. Een tegenslag op het werk of een file als je al te laat bent. Niet iedereen ervaart dat als problematisch want niet iedereen gaat hier op dezelfde manier mee om.

Stressbestendigheid is altijd een wisselwerking tussen individu en situatie. Hoe we omgaan met stress is dus afhankelijk hoe veerkrachtig we zijn én van de situatie waarin we zitten.

Veerkracht is één....

De mate van veerkracht die we hebben is voor een deel het resultaat van aangeboren, biologische en fysieke factoren, zoals genetische samenstelling, problemen rondom geboorte, kinderziekten, de kwaliteit van de zorg die we als kind van onze ouders of opvoeders kregen, vroegere fysieke of emotionele ervaringen. Erfelijke factoren spelen ook een belangrijke rol in het stressproces. Ze bepalen onze grenzen en onze mogelijkheden om gezond en creatief om te gaan met stresssituaties. Voor het grootste deel van onze veerkracht zijn we echter wel zelf verantwoordelijk. We kunnen die namelijk zelf op een hoger niveau brengen door studie, training, ervaring en een gezonde leefstijl.

Maar de situatie is twee!

Recent onderzoek toont aan dat de meeste karaktertrekken zoals agressiviteit, rigiditeit, afhankelijkheid en sociaal gedrag niet alleen persoonsgebonden zijn maar óók situatiegebonden. In verschillende situaties vertonen we dus verschillende eigenschappen. Een en dezelfde persoon kan bijvoorbeeld een geboren leider zijn in een bedrijf maar alle autoriteit in het gezin missen. Ook geslacht speelt een rol. Vrouwen zijn fysiek beter bestand tegen stress en reageren biologisch anders op stress. Bovendien reageren vrouwen stress beter af, onder andere door het gezond uiten van hun emoties. Huilen en tonen van genegenheid zijn bijvoorbeeld uitstekende manieren op spanning af te reageren.

Hoe zit dat bij jou?

Je ziet, er is geen eenduidig  en pasklaar antwoord op wat de oorzaken zijn van stress. Het is belangrijker om te onderzoeken wat jou nu eigenlijk het meeste stress oplevert en - nog beter - waarom dat zo is. Hoe veerkrachtig ben je en in welke situaties ervaar je stress? Daarmee heb je al een eerste stap gezet naar gezond stressmanagement.